Проект: Човековата хуманост – радост на милиони срца

Проектот „Човековата Хуманост – радост на милиони срца“ е замислен како збир на хуманитарни активности кои имаат за цел да ја зголемат информираноста на граѓаните од општина Прилеп за актуелните апели за помош. Конкретно, планирани се неколку активности на делење на флаери на кои се отпечатени неколку актуелни апели за помош со телефонски броеви за донирање. Беше доставено барање за финансиска подршка согласно Јавниот Повик за прибирање на барања за распределба на средсва од Буџетот на  Општина Прилеп и истиот беше усвоен и финансиски подржан од Општина Прилеп.

Првиот ден од делењето флаери се направи за времетраење на овогодинешниот Пиво Фест 2012. Беа поделени флаери низ кафулињата во Прилеп а вечерта беа делени флаери на посетителите на Пиво Фестот. Граѓаните одлично ја прифатија оваа активност и околу 930 флаери беа поделени на третиот ден од Пиво Фестот.

Следуваат слики од делењето флаери на 14 Јули 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следува вториот флаер во рамките на проектот, што беше поделен на 28.07.2012 година. Вкупно беа поделени околу 300 флаери.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третиот флаер изработен во рамките на проектот. На 25.08.2012 беа поделени 450 флаери низ Прилеп.

One Comment

Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *