Кaко дел од активностите на Здружението на Граѓани “Хуманост без Граници”, во мај 2014 година се појави и веб страницата http://www.malidelanadobrina.mk/ Инспирирани од Различните акти на Човековата Добрина и