Category: Настани

Општествена одговорност и промоција на хумани вредности: Посета на завод за рехабилитација за деца со оштетен слух „Кочо Рацин“- Битола.

На 25 Декември 2014 година, се одржа посета на заводот за рехабилитација за деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ – Битола. Целта на оваа посета беше една и
Read More